O NAS

Polfracht Spółka z o.o. prowadzi działalność maklera frachtującego, którego przedmiotem działalności jest zawieranie umów przewozowych w transporcie morskim. Firma zajmuje się szeroko pojętą organizacją transportu morskiego poprzez akwizycję ładunków dla statków, obsługę ładunków w porcie, frachtowanie odpowiednich statków i ich czarterowanie oraz nadzór nad realizacją umowy przewozowej i jej końcowym rozliczeniem. Obsługę agencyjną statków w portach polskich prowadzi nasza spółka Polfracht Agencja Żeglugowa Sp. z o.o. Prowadzimy profesjonalną działalność doradczą w zakresie transportu morskiego, obejmującą przedstawianie wariantów optymalnego przewozu dla kontrahenta, wycenę kosztów, ocenę i prognozy rynku żeglugowego.

Spółka Polfracht Agencja Żeglugowa jako jedna z pierwszych agencji obsługujących statki
w portach polskich wdrożyła system zarządzania jakością zatwierdzony przez Lloyd's Register Quality Assurance Limited i w roku 2019 pomyślnie przeszła procedurę odnowienia certyfikatu zgodnie z najnowszą normą ISO 9001:2015.
Polfracht jest członkiem Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Żeglugowej (BIMCO)
w Kopenhadze, a także Związku Maklerów Okrętowych oraz Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

  • Siedziba firmy
   • POLFRACHT Spółka z o.o.
   • ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia
   • tel. +48 58 627 21 00
   • fax +48 58 621 99 84
   • e-mail: polfracht@telbank.pl
  • Siedziba firmy
   • POLFRACHT AGENCJA ŻEGLUGOWA Sp. z o.o.
   • ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia
   • tel.+ 48 58 627 21 95
   • tel.+ 48 58 661 13 13 ( 24/7 port Gdynia )
   • tel.+ 48 58 661 68 44 ( 24/7 port Gdańsk )
   • e-mail: agency@polfracht.pl
   • Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
   • zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy
   • Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000069177,
   • NIP 686-20-21-250, REGON 191914631
   • kapitał zakładowy 768 000,00 PLN
   • wpłacony w całości
   • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   • zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy
   • Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000122563,
   • NIP 586-10-32-949, REGON 190846488
   • kapitał zakładowy 50 000,00 PLN
   • wpłacony w całości