HISTORIA

Polskie Przedsiębiorstwo Frachtowania Polfracht powołane zostało zarządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 28 grudnia 1950 roku. Początkowo kadrę Polfrachtu stanowili pracownicy zlikwidowanego pod koniec 1950 roku pierwszego państwowego przedsiębiorstwa maklerskiego "Baltica" oraz prywatnych firm jak "Nawigator", "Rumel i Burton", "Agmor" i "Gamma". Polfracht przejął całość czynności związanych z frachtowaniem czyli pośredniczeniem przy zawieraniu umów o przewóz droga morską. Jako jedyna polska firma Polfracht świadczył usługi dla polskich i zagranicznych gestorów ładunków korzystając z krajowych i obcych armatorów. Polfracht do 1993 r. posiadał kilkanaście placówek zagranicznych w Europie, Stanach Zjednoczonych, Australii, które ułatwiały kontakty z kontrahentami.

Po 60 latach działalności Polfracht przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę prawa handlowego. Polfracht przez 60 lat działalności na rynku międzynarodowym ugruntował swoją pozycję solidnego i rzetelnego maklera morskiego i w tym okresie pośredniczył w zawieraniu umów o przewóz morzem przeszło 945 mln. ton różnorodnych ładunków. Na uznaną markę Polfrachtu składają się kontakty handlowe i doświadczenia zawodowe kilku już pokoleń maklerów oraz wysokie kwalifikacje aktualnie zatrudnionych 24 osób pozostających do dyspozycji swoich zleceniodawców.