AGENCJA ŻEGLUGOWA

Polfracht Agencja Żeglugowa Spółka z o.o. powstała w 1995 roku w wyniku przekształcenia Działu Agencyjnego Polskiego Przedsiębiorstwa Maklerskiego Polfracht w spółkę prawa handlowego. Firma świadczy usługi agenta portowego obsługującego wszystkie rodzaje statków a w szczególności: tankowce, chemikaliowce, gazowce, masowce oraz statki pasażerskie. Spółka zajmuje się obsługą statków w stoczniach w trakcie budowy i remontów a także kompleksowym rozliczaniem kosztów statków w porcie. Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników, której doświadczenie zawodowe pozwala zaoferować całodobowy serwis na profesjonalnym poziomie.

Jakość naszych usług potwierdza posiadanie certyfikatu ISO 9001:2015 zatwierdzonego przez Lloyd's Register Quality Assurance Limited. Certyfikat zarządzania zdobyliśmy jako jedna z pierwszych firm w branży obsługi statków w portach polskich.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ
VIII Wydział KRS 0000122563
Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN
NIP: 586–10–32-949